Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια /

Αναλυτικοί κατάλογοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα Ελληνικά Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) αποτελούν μια διαδικασία τιμολόγησης και διαχείρισης νοσοκομειακών νοσηλειών ασθενών η οποία βασίζεται στα διεθνώς καθιερωμένα DRGs (Diagnosis Related Groups). Σκοπός της διαδικασίας είναι η ομαδοποίηση όλων των νοσηλειών ασθενών σε κατηγορίες, έτσι ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία τιμολόγησης, ελέγχου, εκκαθάρισης τιμολογίων και αποζημίωσης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

  1. Κατάλογος Διαγνώσεων ICD10

  2. KEN

  3. Ιατρικές Πράξεις

  4. MDC

  5. Ιεραρχικός Κατάλογος ICD10

Κατάλογος Διαγνώσεων ICD10
Κωδικός Περιγραφή Αναζήτηση Διαγνώσεων ICD10
A00 Χολέρα Λίστα ΚΕ͝
A00-A09 Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου Λίστα ΚΕ͝
A00-B99 ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Λίστα ΚΕ͝
A00.0 Χολέρα που οφείλεται στο δονάκιο της χολέρας 01, βιότυπος cholerae Λίστα ΚΕ͝
A00.1 Χολέρα που οφείλεται στο δονάκιο της χολέρας 01, βιότυπος Λίστα ΚΕ͝
A00.9 Διάφορες μορφές χολέρας Λίστα ΚΕ͝
A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί Λίστα ΚΕ͝
A01.0 Τυφοειδής πυρετός Λίστα ΚΕ͝
A01.1 Παρατυφοειδής πυρετός A Λίστα ΚΕ͝
A01.2 Παρατυφοειδής πυρετός B Λίστα ΚΕ͝
[1 - 10 από 14339] Επόμενα 10>>