Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια /

Αναλυτικοί κατάλογοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα Ελληνικά Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) αποτελούν μια διαδικασία τιμολόγησης και διαχείρισης νοσοκομειακών νοσηλειών ασθενών η οποία βασίζεται στα διεθνώς καθιερωμένα DRGs (Diagnosis Related Groups). Σκοπός της διαδικασίας είναι η ομαδοποίηση όλων των νοσηλειών ασθενών σε κατηγορίες, έτσι ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία τιμολόγησης, ελέγχου, εκκαθάρισης τιμολογίων και αποζημίωσης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

  1. Κατάλογος Διαγνώσεων ICD10

  2. KEN

  3. Ιατρικές Πράξεις

  4. MDC

  5. Ιεραρχικός Κατάλογος ICD10

Κατάλογος Διαγνώσεων ICD10
Κωδικός Περιγραφή Αναζήτηση Διαγνώσεων ICD10
A00 Χολέρα Λίστα ΚΕΝ
A00-A09 Λοιμώδη νοσήματα του εντέρου Λίστα ΚΕΝ
A00-B99 ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Λίστα ΚΕΝ
A00.0 Χολέρα που οφείλεται στο δονάκιο της χολέρας 01, βιότυπος cholerae Λίστα ΚΕΝ
A00.1 Χολέρα που οφείλεται στο δονάκιο της χολέρας 01, βιότυπος Λίστα ΚΕΝ
A00.9 Διάφορες μορφές χολέρας Λίστα ΚΕΝ
A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί Λίστα ΚΕΝ
A01.0 Τυφοειδής πυρετός Λίστα ΚΕΝ
A01.1 Παρατυφοειδής πυρετός A Λίστα ΚΕΝ
A01.2 Παρατυφοειδής πυρετός B Λίστα ΚΕΝ
[1 - 10 από 14339] Επόμενα 10>>