Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια /

Αναλυτικοί κατάλογοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα Ελληνικά Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) αποτελούν μια διαδικασία τιμολόγησης και διαχείρισης νοσοκομειακών νοσηλειών ασθενών η οποία βασίζεται στα διεθνώς καθιερωμένα DRGs (Diagnosis Related Groups). Σκοπός της διαδικασίας είναι η ομαδοποίηση όλων των νοσηλειών ασθενών σε κατηγορίες, έτσι ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία τιμολόγησης, ελέγχου, εκκαθάρισης τιμολογίων και αποζημίωσης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

  1. Κατάλογος Διαγνώσεων ICD10

  2. KEN

  3. Ιατρικές Πράξεις

  4. MDC

  5. Ιεραρχικός Κατάλογος ICD10

Kλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια
Κωδικός Περιγραφή ΜΔΝ Κόστος Αναζήτηση Διαγνώσεων ICD10
M09Mα Χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη με εσωτερική οστεοσύνθεση και συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές επιπλοκές ή διορθωτική οπίσθια σπονδυλοδεσία ή αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα 18 7063 Ανάλυση
Α01Μ Μείζονες επεμβάσεις θώρακος με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές 15 4274 Ανάλυση
Α01Χ Μείζονες επεμβάσεις θώρακος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές 7 2465 Ανάλυση
Α02Μα ’λλες χειρουργικές επεμβάσεις του αναπνευστικού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές 16 3565 Ανάλυση
Α02Μβ ’λλες χειρουργικές επεμβάσεις του αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 5 1450 Ανάλυση
Α02Χ ’λλες χειρουργικές επεμβάσεις του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 1 621 Ανάλυση
Α10Μ Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 12 5241 Ανάλυση
Α10Χ Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 8 4019 Ανάλυση
Α11Χ Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μη επεμβατικό αερισμό 12 3304 Ανάλυση
Α12Α Βρογχοσκόπηση, ημερήσια νοσηλεία 1 240 Ανάλυση
[1 - 10 από 748] Επόμενα 10>>