Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια /

Αναλυτικοί κατάλογοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα Ελληνικά Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) αποτελούν μια διαδικασία τιμολόγησης και διαχείρισης νοσοκομειακών νοσηλειών ασθενών η οποία βασίζεται στα διεθνώς καθιερωμένα DRGs (Diagnosis Related Groups). Σκοπός της διαδικασίας είναι η ομαδοποίηση όλων των νοσηλειών ασθενών σε κατηγορίες, έτσι ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία τιμολόγησης, ελέγχου, εκκαθάρισης τιμολογίων και αποζημίωσης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

  1. Κατάλογος Διαγνώσεων ICD10

  2. KEN

  3. Ιατρικές Πράξεις

  4. MDC

  5. Ιεραρχικός Κατάλογος ICD10

Ιατρικές Πράξεις
Κωδικός Περιγραφή Αναζήτηση Ιατρικών πράξεων
A400001 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥΣ ΑΔΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ Λίστα ΚΕΝ
A400005 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΕΙΛΕΟΣΧΙΣΤΙΑΣ (ΛΥΚΟΣΤΟΜΑ) Λίστα ΚΕΝ
A400007 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ (Π.Χ. ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΒΛΕΦΑΡΟΠΤΩΣΗΣ) Λίστα ΚΕΝ
A400009 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΠΑΣΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Λίστα ΚΕΝ
A400041 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΞΩ, ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩ ΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ· ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ Λίστα ΚΕΝ
A400049 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΞΩ, ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩ ΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ· ΩΤΟΣΚΟΠΗΣΗ Λίστα ΚΕΝ
A400053 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΞΩ, ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩ ΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ· ΤΟΜΗ ΤΥΜΠΑΝΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑ Λίστα ΚΕΝ
A400081 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ· ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ Λίστα ΚΕΝ
A400085 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ· ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΚΩΝ Λίστα ΚΕΝ
A400089 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ· ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ Λίστα ΚΕΝ
[1 - 10 από 11019] Επόμενα 10>>