Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια /

Αναλυτικοί κατάλογοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα Ελληνικά Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) αποτελούν μια διαδικασία τιμολόγησης και διαχείρισης νοσοκομειακών νοσηλειών ασθενών η οποία βασίζεται στα διεθνώς καθιερωμένα DRGs (Diagnosis Related Groups). Σκοπός της διαδικασίας είναι η ομαδοποίηση όλων των νοσηλειών ασθενών σε κατηγορίες, έτσι ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία τιμολόγησης, ελέγχου, εκκαθάρισης τιμολογίων και αποζημίωσης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

  1. Κατάλογος Διαγνώσεων ICD10

  2. KEN

  3. Ιατρικές Πράξεις

  4. MDC

  5. Ιεραρχικός Κατάλογος ICD10

Ιεραρχικός Κατάλογος ICD10

A00-B99ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
C00-D49ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
D50-D99ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
E00-E99ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
F00-F99ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
G00-G99ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
H00-H59ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
H60-H99ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ
I00-I99ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ