Στοιχεία Επικοινωνίας /

Πού μπορείτε να μας βρείτε

HealthCare Experience S.A.

Ωκεανίδων 2 & Σωρού, 151 25 Μαρούσι
Αθήνα, Ελλάδα
T: +30 211 1820720
F: +30 213 0102211
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 009238201000