• Ολοκληρωμένες λύσεις Ιατρικής Πληροφορικής και Ιατρικού Εξοπλισμού

  • Ανάλυση και βελτίωση των υπηρεσιών υγείας

  • Παροχή προηγμένων λύσεων χρησιμοποιώντας καινοτόμες και σύγχρονες τεχνολογίες

  • Έμφαση στα ανοικτά πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης και στην ενοποίηση των υπηρεσιών μεταξύ ανόμοιων συστημάτων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Healthcare Experience Α.Ε. εστιάζει στο να είναι καινοτόμος πρωταγωνιστής στην Πληροφορική Υγείας σε ότι αφορά το χώρο της Ιατρικής Απεικόνισης. Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει λύσεις καινοτομίας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και υπηρεσίες έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Ψηφιακών Ακτινολογικών Εργαστηρίων.

Η Healthcare Experience Α.Ε. έχει μια εκτεταμένη λίστα παρεχόμενων λύσεων για την Ιατρική Απεικόνιση, όπως PACS/RIS, υπηρεσίες ολοκλήρωσης συστημάτων, Computed Radiography (CR) Systems, Direct Radiography (DR) Systems, Digital Mammography, εκτυπωτικές λύσεις DICOM Film & Paper, λύσεις για συστήματα εγγραφής εξετάσεων σε CD & DVD, σε συνεργασία με άλλες μεγάλες εταιρείες του χώρου. Η ποιότητα των προϊόντων τους είναι μέρος της επιτυχίας μας.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε χρήσιμες & περιεκτικές συμβουλές από έμπειρους συμβούλους, αναλύοντας τις εσωτερικές σας διαδικασίες ενσωματώνοντας & συμπληρώνοντας στα καλύτερα προϊόντα, υψηλής ποιότητας επαγγελματικές και τεχνικές υπηρεσίες.

Η προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση στην τεχνολογία Πληροφορικής της Υγείας, με τεχνογνωσία και εμπειρία, ξεπερνά τις απαιτήσεις των πελατών μας.

...Experience Counts

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

No: 20001200002899
No: 20302200002903

Η εταιρεία έχει αναπτύξει, εγκαταστήσει και διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με τα πρότυπα:

  • ΕΛΟΤ ΕΝ 9001:2015
  • ΕΛΟΤ ΙSO 13485

Υπουργικής Απόφασης 1348:2004 (Αριθ 32/16-1-04), σχετικής με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

H Healthcare Experience Α.Ε. είναι μέλος του μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών του ΕΚΕΒΥΛ (Ekevyl Registry).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Επιπλέον, η εταιρεία μας διαχειρίζεται ενεργά την ασφάλεια των δεδομένων της, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και είναι πιστοποιημένη με ISO 27001:2013, το βασικό διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια πληροφοριών.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η HealthCare Experience στηρίζει το #DigitalSolidarityGR και στα πλαίσια αντιμετώπισης των προβλημάτων του κορωνοϊού, προσφέρει στα νοσοκομεία δωρεάν εως 30/05/2020, την πλήρη διαγνωστική ηλεκτρονική πύλη 3Dnet.

Περισσότερα...